Hỏi Đáp

Hỏi :Nên bắt đầu tập thể hình từ đâu

Nên tập từ những bài tập cơ bản.