Thẻ Thành Viên

Thẻ 01 năm

Giá : 101 Nguyễn Khuyến - 4.500.000 . 44 Tràng Tiền - 8.000.000VNĐ

img26

Thẻ thành viên có giá trị trong vòng 1 năm tập luyện tại phòng tập của chúng tôi.Tiết kiệm 25% so với thẻ một tháng.Nếu quý khách muốn thêm dịch vụ Sauna và xông ướt giá là 6.000.000/1 năm.

Thẻ 06 tháng

Giá : 101 Nguyễn Khuyến - 2.550.000. 44 Tràng Tiền - 4.300.000VNĐ

img26

Thẻ thành viên có giá trị 06 tháng tập luyện tại phòng tập của chúng tôi.Tiết kiệm 450.000đ so với thẻ một tháng.Nếu quý khách muốn thêm dịch vụ Sauna và xông ướt giá là 3.350.000/ 6 tháng

Thẻ 03 tháng

Giá : 101 Nguyễn Khuyến - 1.350.000. 44 Tràng Tiền - 2.200.000VNĐ

img26

Thẻ thành viên có giá trị 02 tháng tập luyện tại phòng tập của chúng tôi.Tiết kiệm 10% so với thẻ một tháng.Nếu quý khách muốn thêm dịch vụ Sauna và xông ướt giá là 1.750.000/ 3 tháng

Thẻ 02 Tháng

Giá : 101 Nguyễn Khuyến - 950.000. 44 Tràng Tiền - 1.500.000VNĐ

img26

Thẻ thành viên có giá trị 02 tháng tập luyện tại phòng tập của chúng tôi.Tiết kiệm 5% so với thẻ một tháng.Nếu quý khách muốn thêm dịch vụ Sauna và xông ướt giá là 1.350.000/ 2 tháng

Thẻ 1 tháng

Giá : 101 Nguyễn Khuyến - 500.000. 44 Tràng Tiền - 800.000VNĐ

img26

Thẻ có giá trị trong vòng 1 tháng.Nếu quý khách muốn thêm dịch vụ Sauna và xông ướt giá là 700.000đ/Tháng